Skladané letáky

Skladaný leták je reklamno-informačná tlačovina. Najčastejšie sú na ňom informácie o subjektoch ako sú firmy, ubytovacie a stravovacie zariadenia, welness zariadenia a pod. Skladaný leták sa može využiť aj distribúciu informácie ako: produkty, novinky, ceny, alebo klasické rozvozové menu reštaurácií. Skladané letáky ako propagačný materiál môžete uložiť na očiam prístupné miesta, alebo ich vkladať ich do časopisov.

Výhodou skladaných letákov je nízka cena ako aj dostupnosť v kanceláriách, obchodných priestoroch, recepciách kde čaká na vašeho potenciálneho zákazníka. Najčastejšie sú skladané letáky tlačené vo väčších množstvách kde je lepšia cena za kus.

VIDEO prezentácia