Stanislav Balko: Mimethexis I.

kategória kníh: umenie
formát: B5 (260 x 193 x 30 mm)
väzba: pevná knižná väzba (V8)
počet strán: 319
rok vydania: 2004

cena: 29,54

Stanislav Balko - Stanislav Balko (1943) patrí k ťažiskovým postavám nášho neomoderného a postmoderného umenia. Jeho dielo, príbeh maľby, je aktuálnym obrazom krízy individuality človeka v spleti sociálnych kríz 20. storočia.

Knihu si môžete objednať: evka@daliprint.sk

DALI-BB, s.r.o.

Jilemnického 7, Banská Bystrica

tel: 048 / 47 00 360

Otvorené: pondelok až piatok od 8:00 do 16:30 hod.
Zákazky prijímame do 15.00 hod.

ONLINE cenové kalkulácie tlače

Naše produkty: letáky, plagáty, katalógy, cenníky, časopisy, noviny, výročné správy, bulletiny, knihy, brožúry, skriptá, trhacie bloky, foldre, zakladače, menovky, monografie, zborníky, veľkoformátová tlač, postery, billboardy, samoprepisovacie tlačivá, pohľadnice, kalendáriky, vreckové kalendáre, stolové kalendáre, nástenné kalendáre, diplomové práce, samolepky, etikety, vizitky, pozvánky, firemné a akcidenčné papiere, vstupenky, nápojové a jedálne lístky, bedekre a mapy, kopírovanie, vysekávané tlačoviny, laminovanie a iné...

Nájdete nás aj na: faceboku a Pintereste

VIDEO prezentácia