Pavel Mičianik: Malá vojna Maďarska proti Slovensku 1938 - 1939

kategória kníh: história
formát: 260 x 193 mm
väzba: Pevná knižná väzba (V8)
počet strán: 524
rok vydania: 2019

cena: 35,00

„Predložený rukopis PhDr. Pavla Mičianika, PhD. Malá vojna Maďarska proti Slovensku 1938 – 1939 je pomerne rozsiahlym dielom, ktoré sa venuje problematike konfliktov Maďarského kráľovstva s Československou republikou, respektíve zo Slovenským štátom. Svojim spôsobom nadväzuje na predchádzajúce práce autora a dopĺňa tak súbor jeho monografií o slovenských vojenských dejinách. Na rozdiel od predchádzajúcich publikácii má však rozsiahlejší charakter. Zoširoka popisuje situáciu v rokoch 1938 a 1939. Neostáva len pri všeobecnom širokom popise udalostí, nasadení armády, ale venuje sa aj drobným udalostiam a osudom jednotlivcov.“ PhDr. Marian Uhrin, PhD.

Knihu si môžete objednať: evka@daliprint.sk

VIDEO prezentácia