Pavel Mičianik: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu (1941 – 1944) I.

kategória kníh: história
formát: B5 (260 x 193 x 22 mm)
väzba: pevná knižná väzba (V8)
počet strán: 296
rok vydania: 2007

cena: 15,10

Je to prvá, pútavá monografia venovaná problematike účasti slovenskej pozemnej armády na vojne proti Sovietskemu zväzu v rokoch 1941-1944. Zachytáva systematický a komplexný pohľad generácie, ktorá už k opisovaným udalostiam nemá emotívny vzťah a nie je limitovaná žiadnymi ideologickými smernicami. Je doplnená autentickými fotografiami, mapkami a dokumentmi. Kniha je venovaná všetkým veteránom vojny, ich potomkom a predovšetkým tým slovenským vojakom, ktorí padli v boji. Ich hroby boli totiž po vojne väčšinou zničené a pamiatka na nich z pamäte národa vymazaná.

Knihu si môžete objednať: evka@daliprint.sk

VIDEO prezentácia