Pavel Mičianik: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu (1941 – 1944) II. (2. vydanie)

kategória kníh: história
formát: 260 x 193 mm
väzba: pevná knižná väzba (V8)
počet strán: 412
rok vydania: 2020

cena: 33,00

Druhé, prepracované a doplnené vydanie Druhá, pútavá monografia venovaná problematike účasti slovenskej pozemnej armády na vojne proti Sovietskemu zväzu v rokoch 1941-1944. „Kniha bude určite najpodrobnejšou odbornou prácou o ZD napísanou dosiaľ a teda nepochybne prínosom. ...môžeme ju pokladať za sumarizáciu, ba rozšírenie a teda celkovo syntézu doterajšieho stavu poznania historiografie o vytýčenej problematike. Súčasne som presvedčený, že čitateľsky prístupný jazyk spolu s množstvom príloh knihe dávajú veľkú šancu na ,uchytenie sa‘ aj v radoch laickej verejnosti.“ PhDr. Martin Lacko, PhD.

Knihu si môžete objednať: evka@daliprint.sk

VIDEO prezentácia