Prof. MUDr. Ján Ležovič, DrSc.: SPOMIENKY A DOKUMENTY

kategória kníh: lekárstvo
formát: A5 (210 x 148)
väzba: pevná knižná väzba (V8)
počet strán: 240
rok vydania: 2012

cena: 40,00

Prof. MUDr. Ján Ležovič, DrSc., ktorý vstúpil do desiateho decénia svojho bohatého života, predkladá svojim priateľom, kolegom, študentom a ostatným priaznivcom stomatológie a športu skvostnú publikáciu, v ktorej opisuje svoje kľúčové zážitky od detstva, v študentských rokoch, aj ako mladý lekár, až po súčasnosť. Kniha je prierezom jeho osobného, lekárskeho, športového života. Je zároveň spomienkou na mnohých spolužiakov, kolegov i pacientov. Obsahuje množstvo ocenení, diplomov, článkov, osobných listov, fotografií a utvára takto celkový obraz lekára, vedca, pedagóga, športovca, priateľa – univerzitného profesora, MUDr. Jána Ležoviča, DrSc.

Knihu si môžete objednať: evka@daliprint.sk

VIDEO prezentácia