Stanislav Balko: Mimethexis I.

kategória kníh: umenie
formát: B5 (260 x 193 x 30 mm)
väzba: pevná knižná väzba (V8)
počet strán: 319
rok vydania: 2004

cena: 29,54

Stanislav Balko - Stanislav Balko (1943) patrí k ťažiskovým postavám nášho neomoderného a postmoderného umenia. Jeho dielo, príbeh maľby, je aktuálnym obrazom krízy individuality človeka v spleti sociálnych kríz 20. storočia.

Knihu si môžete objednať: evka@daliprint.sk

VIDEO prezentácia