Prvé slovenské gymnázium v Banskej Bystrici

kategória kníh: história
formát: 165 x 235 mm
väzba: pevná knižná väzba (V8)
počet strán: 200
rok vydania: 2016

cena: 20,00

Publikácia Prvé slovenské gymnázium v Banskej Bystrici prináša svojim čitateľom nové informácie viažuce sa k obdobiu národného obrodenia. Okrem troch slovenských gymnázií v Revúcej, Martine a Kláštore pod Znievom existovalo vo vtedajšom Uhorsku aj štvrté slovenské gymnázium v Banskej Bystrici. Banskobystrické slovenské katolícke gymnázium pôsobilo v období rokov 1852 – 1867 a za ten čas vychovalo mnohých slovenských národovcov, ktorí neskôr pôsobili ako učitelia, kňazi, ale aj právnici, lekári. Vychovali ich vynikajúci slovenskí a českí profesori Martin Čulen, Václav Zenger, Ján Gotčár, Juraj Slota, Karol Černý, Emil Černý, Ján Štepán, Vincent Zajmus a ďalší. Gymnázium vzniklo vďaka najvýznamnejším predstaviteľom Slovenska tej doby, vďaka Štefanovi Moyzesovi, Tomášovi Červenovi a Jozefovi Kozáčekovi. V ťažkých časoch poskytlo útočisko členom rodín takých slovenských velikánov, akými boli Štúr a Hurban. Prečítaním tejto populárno-náučnej knihy sa dozviete o mnohých, pre slovenský národ významných, ale doteraz neznámych skutočnostiach.

Knihu si môžete objednať: evka@daliprint.sk

VIDEO prezentácia