Radvaň

kategória kníh: história
formát: 255 x 340 mm
väzba: pevná knižná väzba (V8)
počet strán: 264
rok vydania: 2014

cena: 50,00

Rozsiahla monografia Radvaň zachytáva dlhodobú históriu od začiatku jej osídľovania až po súčasnosť. Opisuje prírodné pomery, stredovekú Radvaň, jednotlivé rody, samosprávu, cechy a významných cechmajstrov, cirkevné dejiny, školstvo, architektúru. Kniha je doplnená dobovými dokumentmi, mapami a fotografiami, z ktorých môžeme dôkladnejšie vnímať atmosféru mestečka, vžiť sa a precítiť osudy jeho významných osobností, vnoriť sa do ich spôsobu života. Neodmysliteľnou súčasťou Radvane do dnešných dní je Radvanský jarmok. Autor zachytáva jeho vznik, vývoj a význam pre obyvateľov. Monografia je určená pre všetky inštitúcie, ktoré sa zaoberajú históriou, vysoké, stredné, základné školy, ale aj pre obyvateľov, ktorí sa chcú dozvedieť o Radvani a jej priľahlých oblastiach čo najviac.

Knihu si môžete objednať: evka@daliprint.sk

VIDEO prezentácia