Vizitky

Vizitky slúžia na výmenu kontaktných informácií pri akomkoľvek prvom stretnutí. Naša rada je: využite tlač vizitiek online a nešetrite nimi. Uľahčujete zákazníkovi možnosť kontaktovať vás a vo veľkej miere umožňuje kontaktovať vás znova. Kto z vás sa rozpamätá na všetky obchodné stretnutia... Odovzdaná vizitka zákazníkovi vás nezabudne pripomenúť  :-)

Na základe vizitky zákazník vie "s kým má tú česť" a zároveň si o vás urobí prvý úsudok. Preto nepodceňujte dobrý grafický návrh a kvalitnú tlač. Vizitku si môžete navrhnúť aj sami doma, ale ak zveríte dizajn a tlač vizitiek do našich rúk, môžete tým iba získať.
Vizitky tlačíme na kvalitný 300g papier. Rozmer vizitky: 90 × 50 mm alebo euro formát: 85 × 55 mm.

DALI-BB, s.r.o.

Jilemnického 7, Banská Bystrica

tel: 048 / 47 00 360

Otvorené: pondelok až piatok od 8:00 do 16:30 hod.
Zákazky prijímame do 15.00 hod.

ONLINE cenové kalkulácie tlače

Naše produkty: letáky, plagáty, katalógy, cenníky, časopisy, noviny, výročné správy, bulletiny, knihy, brožúry, skriptá, trhacie bloky, foldre, zakladače, menovky, monografie, zborníky, veľkoformátová tlač, postery, billboardy, samoprepisovacie tlačivá, pohľadnice, kalendáriky, vreckové kalendáre, stolové kalendáre, nástenné kalendáre, diplomové práce, samolepky, etikety, vizitky, pozvánky, firemné a akcidenčné papiere, vstupenky, nápojové a jedálne lístky, bedekre a mapy, kopírovanie, vysekávané tlačoviny, laminovanie a iné...

Nájdete nás aj na: faceboku a Pintereste

VIDEO prezentácia