Skladané letáky

Skladaný leták je reklamno-informačná tlačovina. Najčastejšie sú na ňom informácie o subjektoch ako sú firmy, ubytovacie a stravovacie zariadenia, welness zariadenia a pod. Skladaný leták sa može využiť aj distribúciu informácie ako: produkty, novinky, ceny, alebo klasické rozvozové menu reštaurácií. Skladané letáky ako propagačný materiál môžete uložiť na očiam prístupné miesta, alebo ich vkladať ich do časopisov.

Výhodou skladaných letákov je nízka cena ako aj dostupnosť v kanceláriách, obchodných priestoroch, recepciách kde čaká na vašeho potenciálneho zákazníka. Najčastejšie sú skladané letáky tlačené vo väčších množstvách kde je lepšia cena za kus.

DALI-BB, s.r.o.

Jilemnického 7, Banská Bystrica

tel: 048 / 47 00 360

Otvorené: pondelok až piatok od 8:00 do 16:30 hod.
Zákazky prijímame do 15.00 hod.

ONLINE cenové kalkulácie tlače

Naše produkty: letáky, plagáty, katalógy, cenníky, časopisy, noviny, výročné správy, bulletiny, knihy, brožúry, skriptá, trhacie bloky, foldre, zakladače, menovky, monografie, zborníky, veľkoformátová tlač, postery, billboardy, samoprepisovacie tlačivá, pohľadnice, kalendáriky, vreckové kalendáre, stolové kalendáre, nástenné kalendáre, diplomové práce, samolepky, etikety, vizitky, pozvánky, firemné a akcidenčné papiere, vstupenky, nápojové a jedálne lístky, bedekre a mapy, kopírovanie, vysekávané tlačoviny, laminovanie a iné...

Nájdete nás aj na: faceboku a Pintereste

VIDEO prezentácia