Bloky a bločky

Poznámkové bloky slúžia nielen na zapisovanie rôznych poznámok alebo nápadov ale môžu slúžiť aj ako účinná propagácia. Poznámkové bloky rôzneho prevedania napomáhajú aj plánovaniu, alebo sú nedeliteľnou súčasťou najrôznejších prezentácii a školení. Je to najjednoduchší spôsob ako potenciálnemu zakazníkovi posunúť kontakt na seba.
Poznámkové bloky Vám vytlačíme ako trhacie bloky, prípadne so špirálovou väzbou. Môžu obsahovať riadky alebo štvorcovú sieť, prípadne môžu byť čisté s firemným logom, predtlačeným textom, alebo grafikou s rôznym počtom listov v bloku.

Samoprepisné bloky slúžia predovšetkým na automatické zhotovenie kópií pri ručne písaných dokumentoch. Veľkou výhodou predtlačených dokumentov je aj fakt, že nemôžete prehliadnuť zaznamenať si nejakú informáciu lebo používate predtlačený formulár.

Napriek najmodernejšej technike, nič vám neposlúži lepšie ako poznámka na papieri. Samolepiace bloky majú výhodu navyše - poznámky ostávajú na mieste kam ju prilepíte: na pracovnom stole, PC, alebo aj v knihe bez jej popškodenia.

DALI-BB, s.r.o.

Jilemnického 7, Banská Bystrica

tel: 048 / 47 00 360

Otvorené: pondelok až piatok od 8:00 do 16:30 hod.
Zákazky prijímame do 15.00 hod.

ONLINE cenové kalkulácie tlače

Naše produkty: letáky, plagáty, katalógy, cenníky, časopisy, noviny, výročné správy, bulletiny, knihy, brožúry, skriptá, trhacie bloky, foldre, zakladače, menovky, monografie, zborníky, veľkoformátová tlač, postery, billboardy, samoprepisovacie tlačivá, pohľadnice, kalendáriky, vreckové kalendáre, stolové kalendáre, nástenné kalendáre, diplomové práce, samolepky, etikety, vizitky, pozvánky, firemné a akcidenčné papiere, vstupenky, nápojové a jedálne lístky, bedekre a mapy, kopírovanie, vysekávané tlačoviny, laminovanie a iné...

Nájdete nás aj na: faceboku a Pintereste

VIDEO prezentácia