SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE 1944

Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici touto publikáciou spláca dlhoročný dlh voči účastníkom Povstania i širokej verejnosti. Pri jej realizácii sme oslovili historikov z najvýznamnejších slovenských inštitúcií zaoberajúcich sa slovenskými dejinami v rokoch 1939-1945. Spoločne s historikmi Múzea SNP sa na realizácii publikácie podieľali historici Vojenského historického ústavu Bratislava, Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Bratislava, Slovenskej národnej knižnice Martin a Univerzity Mateja Bella Banská Bystrica. Snahou autorov publikácie bolo vo svetle najnovších vedeckých poznatkov a bez ideologických nánosov podať objektívny pohľad na slovenskú spoločnosť v rokoch 1939-1945 so zameraním na vyvrcholenie protifašistického hnutia v Slovenskom národnom povstaní. Robíme tak s presvedčením, že publikácia pomôže hlavne laickej verejnosti pochopiť dejinné súvislosti vedúce k tomuto významnému historickému vystúpeniu slovenského národa a stane sa vhodnou pomôckou pre učiteľov dejepisu pri výklade slovenských dejín 20. storočia.

Za autorov
Stanislav Mičev
riaditeľ Múzea SNP, Banská Bystrica

 

Krstným otcom publikácie bol premiér Róbert FICO | Foto z uvedenia knihy do života

AUTORI DIELA
PhDr. Róbert Arpáš PhD.
    Slovenská republika 1939-1945
PhDr. Michal Schvarc PhD.
  vPod „ochranou“ tretej ríše. Nemci a Slovensko v rokoch 1939-1945∗
Prof. PhDr. Pavol Petruf DrSc.
    Medzinárodné aspekty vývoja Slovenska 1939-1945
PhDr. Ľudovít Hallon CSc. – Mgr. Miroslav Sabol PhD.
    Hospodárstvo Slovenska 1939-1945
PhDr. Pavol Parenička CSc. – PhDr. Stanislav Mičev
    Slovenská kultúra 1939-1945
Prof. PhDr. Karol Fremal CSc.
    Protifašistický odboj na Slovensku do začiatku SNP
PaedDr. Ján Stanislav CSc.
    Vojenské projekty Povstania a sovietske postoje k nim
PhDr. František Cséfalvay CSc. – PhDr. Marian Uhrin PhD.
    Partizánske hnutie na Slovensku 1944-1945
PhDr. František Cséfalvay CSc.
    Vojenský priebeh povstania
PhDr. Marek Syrný PhD.
    Politický vývoj v povstaní
PhDr. Pavol Parenička CSc. – PhDr. Stanislav Mičev
    Povstalecká kultúra
PhDr. Stanislav Mičev
    Fašistické represálie
Mgr. Alex Maskalík
    Oslobodenie Slovenska

Recenzie:
    Doc. PhDr. Jozef Bystrický CSc.
    Prof. PaedDr. Vojtech Korim CSc.
Výber fotografického materiálu: Mária Čemanová
Výber dokumentačného materiálu: Mária Schvarcová
Návrh obálky: Mgr. Ivan Kocák
Grafické spracovanie: Dalibor Greško

cena: 
33.00€ s DPH 10%
format: 
B4 (350 x 250 x 22 mm)
väzba: 
V8, tvrdá knižná väzba, prebal
počet strán: 
208
Papier: kriedový matný. Kniha je doplnená autentickými čiernobielymi fotografiami a farebnými mapami. Je možné objednať si aj darčekovú kazetu: Darčeková kazeta (koža) 33.00 € s DPH 10%

Knihy si môžete objednať: evka@daliprint.sk

kategória: 
datum vydania: 
2009