Radvaň

Rozsiahla monografia Radvaň zachytáva dlhodobú históriu od začiatku jej osídľovania až po súčasnosť. Opisuje prírodné pomery, stredovekú Radvaň, jednotlivé rody, samosprávu, cechy a významných cechmajstrov, cirkevné dejiny, školstvo, architektúru. Kniha je doplnená dobovými dokumentmi, mapami a fotografiami, z ktorých môžeme  dôkladnejšie vnímať atmosféru mestečka, vžiť sa a precítiť osudy  jeho významných osobností, vnoriť sa do ich spôsobu života. Neodmysliteľnou súčasťou Radvane do dnešných dní je Radvanský jarmok. Autor zachytáva jeho vznik, vývoj a význam pre obyvateľov. Monografia je určená pre všetky inštitúcie, ktoré sa zaoberajú históriou, vysoké, stredné, základné školy, ale aj pre obyvateľov, ktorí sa chcú dozvedieť o Radvani a jej priľahlých oblastiach čo najviac.

cena: 
33.00€ s DPH 10%
format: 
255 x 340 mm
väzba: 
V8, tvrdá knižná väzba
počet strán: 
264

Knihy si môžete objednať: evka@daliprint.sk

kategória: 
datum vydania: 
2014