Pavel Mičianik: Malá vojna Maďarska proti Slovensku 1938 - 1939

kategória kníh: história
formát: 260 x 193 mm
väzba: Pevná knižná väzba (V8)
počet strán: 524
rok vydania: 2019

cena: 35,00

„Predložený rukopis PhDr. Pavla Mičianika, PhD. Malá vojna Maďarska proti Slovensku 1938 – 1939 je pomerne rozsiahlym dielom, ktoré sa venuje problematike konfliktov Maďarského kráľovstva s Československou republikou, respektíve zo Slovenským štátom. Svojim spôsobom nadväzuje na predchádzajúce práce autora a dopĺňa tak súbor jeho monografií o slovenských vojenských dejinách. Na rozdiel od predchádzajúcich publikácii má však rozsiahlejší charakter. Zoširoka popisuje situáciu v rokoch 1938 a 1939. Neostáva len pri všeobecnom širokom popise udalostí, nasadení armády, ale venuje sa aj drobným udalostiam a osudom jednotlivcov.“ PhDr. Marian Uhrin, PhD.

Knihu si môžete objednať: evka@daliprint.sk

DALI-BB, s.r.o.

Jilemnického 7, Banská Bystrica

tel: 048 / 47 00 360

Otvorené: pondelok až piatok od 8:00 do 16:30 hod.
Zákazky prijímame do 15.00 hod.

ONLINE cenové kalkulácie tlače

Naše produkty: letáky, plagáty, katalógy, cenníky, časopisy, noviny, výročné správy, bulletiny, knihy, brožúry, skriptá, trhacie bloky, foldre, zakladače, menovky, monografie, zborníky, veľkoformátová tlač, postery, billboardy, samoprepisovacie tlačivá, pohľadnice, kalendáriky, vreckové kalendáre, stolové kalendáre, nástenné kalendáre, diplomové práce, samolepky, etikety, vizitky, pozvánky, firemné a akcidenčné papiere, vstupenky, nápojové a jedálne lístky, bedekre a mapy, kopírovanie, vysekávané tlačoviny, laminovanie a iné...

Nájdete nás aj na: faceboku a Pintereste

VIDEO prezentácia