Prvé slovenské gymnázium v Banskej Bystrici

kategória kníh: história
formát: 165 x 235 mm
väzba: pevná knižná väzba (V8)
počet strán: 200
rok vydania: 2016

cena: 20,00

Publikácia Prvé slovenské gymnázium v Banskej Bystrici prináša svojim čitateľom nové informácie viažuce sa k obdobiu národného obrodenia. Okrem troch slovenských gymnázií v Revúcej, Martine a Kláštore pod Znievom existovalo vo vtedajšom Uhorsku aj štvrté slovenské gymnázium v Banskej Bystrici. Banskobystrické slovenské katolícke gymnázium pôsobilo v období rokov 1852 – 1867 a za ten čas vychovalo mnohých slovenských národovcov, ktorí neskôr pôsobili ako učitelia, kňazi, ale aj právnici, lekári. Vychovali ich vynikajúci slovenskí a českí profesori Martin Čulen, Václav Zenger, Ján Gotčár, Juraj Slota, Karol Černý, Emil Černý, Ján Štepán, Vincent Zajmus a ďalší. Gymnázium vzniklo vďaka najvýznamnejším predstaviteľom Slovenska tej doby, vďaka Štefanovi Moyzesovi, Tomášovi Červenovi a Jozefovi Kozáčekovi. V ťažkých časoch poskytlo útočisko členom rodín takých slovenských velikánov, akými boli Štúr a Hurban. Prečítaním tejto populárno-náučnej knihy sa dozviete o mnohých, pre slovenský národ významných, ale doteraz neznámych skutočnostiach.

Knihu si môžete objednať: evka@daliprint.sk

DALI-BB, s.r.o.

Jilemnického 7, Banská Bystrica

tel: 048 / 47 00 360

Otvorené: pondelok až piatok od 8:00 do 16:30 hod.
Zákazky prijímame do 15.00 hod.

ONLINE cenové kalkulácie tlače

Naše produkty: letáky, plagáty, katalógy, cenníky, časopisy, noviny, výročné správy, bulletiny, knihy, brožúry, skriptá, trhacie bloky, foldre, zakladače, menovky, monografie, zborníky, veľkoformátová tlač, postery, billboardy, samoprepisovacie tlačivá, pohľadnice, kalendáriky, vreckové kalendáre, stolové kalendáre, nástenné kalendáre, diplomové práce, samolepky, etikety, vizitky, pozvánky, firemné a akcidenčné papiere, vstupenky, nápojové a jedálne lístky, bedekre a mapy, kopírovanie, vysekávané tlačoviny, laminovanie a iné...

Nájdete nás aj na: faceboku a Pintereste

VIDEO prezentácia