Stanislav Balko - Stanislav Balko (1943) patrí k ťažiskovým postavám nášho neomoderného a postmoderného umenia. Jeho dielo, príbeh maľby, je aktuálnym obrazom krízy individuality človeka v spleti sociálnych kríz 20. storočia.
rok vydania:
2004
Maliar, kresliar, grafik Stanislav Balko rozvíja výtvarnú filozofiu, ktorej povaha ho radí do tretej generácie našej slovenskej maľby, prijímajúcej podnety európskej novej figurácie.
rok vydania:
2004