Prof. MUDr. Ján Ležovič, DrSc., ktorý vstúpil do desiateho decénia svojho bohatého života, predkladá svojim priateľom, kolegom, študentom a ostatným priaznivcom stomatológie a športu skvostnú publikáciu, v ktorej opisuje svoje kľúčové zážitky od detstva, v študentských rokoch, aj ako mladý lekár, až po súčasnosť. Kniha je prierezom jeho osobného, lekárskeho, športového života. Je zároveň spomienkou na mnohých spolužiakov, kolegov i pacientov. Obsahuje množstvo ocenení, diplomov, článkov, osobných listov, fotografií a utvára takto celkový obraz lekára, vedca, pedagóga, športovca, priateľa – univerzitného profesora, MUDr. Jána Ležoviča, DrSc.
rok vydania:
2012
Za relatívne krátky čas od vydania beznádejne vypredanej prvej učebnice sa táto ojedinelá slovensko-česká publikácia detského zubného lekárstva stretla s veľkým záujmom. Stala sa nielen odporúčanou učebnicou pre študentov lekárskych fakúlt, ale aj nevyhnutnou pomôckou praktických stomatológov a zubných lekárov pre každodennú prax. Predkladané druhé vydanie Detského zubného lekárstva predstavuje doplnené vydanie predchádzajúcej publikácie.
rok vydania:
2012
Autor predkladá odbornej verejnosti so záujmom o možnosti liečby ložiskovej psoriázy tri súborné práce, ktoré kladú prst na tep aktuálnych problémov. Táto kniha obsahuje informácie získané z pôvodných a renomovaných zdrojov, ktoré sú citované.
rok vydania:
2007
Kniha je venovaná pacientom s atopickým ekzémom, ich rodičom a ošetrujúcim lekárom. Obsahuje užitočný prehľad moderných trendov vo výskume atopického ekzému a usmernenie, ako skvalitniť starostlivosť o pacientov. Táto kniha obsahuje informácie získané z pôvodných a renomovyných zdrojov, ktoré sú citované. Autor vynaložil primerané úsielie, aby sa publikovali spoľahlivé údaje a informácie. Kniha je farebná, ilustrovaná obrázkami, schémami.
rok vydania:
2007
VYPREDANÉ Bolo vydané nové vydanie: Prof. MUDr. Ležovič DrSc. a kol.: DETSKÉ ZUBNÉ LEKÁRSTVO, 2. doplnené vydanie
rok vydania:
2006