Tlačivá

Hlavičkové papiere, firemné tlačivá, trhacie bloky. Samoprepisovacie tlačivá majú obrovské využitie v každej firme s väčším počtom zákaziek. Používajú sa vo forme zmlúv, vnútropodnikových tlačív, dodacích listov, ekonomických tlačív či prepravných listov. Dodávame ich lepené v blokoch alebo v zložkách s možnosťou viac kópií s rôznymi farbami papiera.