Registrácia vyhradeného výrobku, zákon č. 79/2015 Z.z.