Ponúkame Vám

VIZITKY

Vizitka slúži na výmenu kontaktných informácii pri akomkoľvek stretnutí. Na základe vizitky Vás može zákazník znovu kontaktovať. Naša rada je: nešetrite nimi. Ak vizitku dáte, zľahčujete zákazníkovi možnosť kontaktovať Vás. Na základe vizitky zákazník vie "s kým má tú česť" a zároveň si o Vás urobí prvý úsudok. Preto nepodceňujte dobrý grafický návrh a kvalitnú tlač. Vizitku si môžete navrhnúť aj sami doma, ale ak zveríte dizajn a tlač vizitiek do našich rúk, nič tým nestratíte.

FOLDRE, OBALY NA TLAČIVÁ, ZAKLADAČE

Zakladač, folder, obal so záložkou ako praktická firemná tlačovina, je jedným slovom obal z hrubšieho papiera, ktorý je určený na zakladanie iných tlačovín a obsahuje výsek na vizitku. Realizuje sa najčastejšiw ako ofsetová tlač s následným výsekom výsekovou formou. Naša tlačiareň Vám ponúka štandardné výsekové formy, ako aj výsekové formy robené na mieru zákazníka.
Zakladače, foldre, obaly so záložkou najčastejšie využijete na zakladanie ponuky, hlavičkového papiera, firemnej brožúry či letáku. Táto forma vašej propagácie Vám oproti tlačenému katalógu ušetrí nemalé finančné výdavky ako aj čas ktorý je potrebný na realizáciu novéhio katalógu.

TLAČIVÁ

Hlavičkové papiere, firemné tlačivá, trhacie bloky. Samoprepisovacie tlačivá majú obrovské využitie v každej firme s väčším počtom zákaziek. Používajú sa vo forme zmlúv, vnútropodnikových tlačív, dodacích listov, ekonomických tlačív či prepravných listov. Dodávame ich lepené v blokoch alebo v zložkách s možnosťou viac kópií s rôznymi farbami papiera.

LETÁKY, PLAGÁTY

Leták alebo plagát je reklamno-informačná tlačovina. Najčastejšie informuje o akciách, novinkách alebo ako oznam o budúcom podujatí. Jeho výhodou oproti katalógu, je jeho nízka cena ako aj rýchljšia možnosť aktualizácie (tlače) informácii. Pri letáku alebo plagáte je dôraz na jednoduchosť a pútavý grafický dizajn spolu s aktuálnymi informáciami určenými pre cieľového zákaznika. Najčastejšie je leták realizovaný vo väčších množstvách pri lepšej cene za kus, aby tak mohol osloviť široké publikum.
Leták ako propagačný materiál môžete využiť samostatne alebo, vkladať do katalógov a časopisov, či využiť roznos do poštových schránok Vašich  potenciálnych klientov.
Tlač plagátov alebo letákov Vám vieme realizovať aj pri nízkych nákladoch.

KNIHY, BROŽÚRY

Hovorí sa že kniha je priateľ človeka. Skrýva obsiahle, detailne prepracované informácie a skúsenosti vychádzajúce z mnohých rokov. Alebo to môže byť pútavý román na spríjemnenie chvíle. Je zaujímavé že aj keď elektronické knihy alebo internet majú v svoje prednosti, ešte stále tu je kniha po ktorej človek rád siahne. Kniha, nech už má akýkoľvek formát, vyžaduje špeciálne knihárske spracovanie. Grafický návrh, spracovanie z Vašich podkladov a tlač s knižnou väzbou je pre nás hračka.
Tlač knihy za rozumnú cenu - len v Daliprinte.

ČASOPISY, NOVINY

Časopis ako periodická publikácia zvyčajne publikovaný týždenne, dvojtýždenne, mesačne, zriedkavejšie štvrťročne atď. Hlavnou úhohou časopisu je informovať, zabávať či vzdelávať širšie publikum v kratšom časovom horizonte ako kniha. Na tlač časopisov sa používa kvalitnejší papier ako na tlač novín. Tlač časopisov je plnofarebná s ďalším spracovaním ako napr.: povrchové úpravy: lak – parciálny alebo celoplošný, lamino a rôzne väzby (kovové kramličky - väzba V1, alebo brožovaná väzba - lepená V2). V našej tlačiarni máme s časopismi mnohoročné skúsenosti.

Noviny sú tiež periodickou väčšinou jednorázovou publikáciou. Obsahujú všeobecné alebo špeciálne témy a môžu byť publikované denne, týždenne, dvojtýždenne, mesačne, dvojmesačne, štvrťročne atď. Slúžia na najrýchlejšie publikovanie informácii v porovnaní s knihou alebo časopisom. Preto sa tlač novín realizuje na lacnejší novinový papier s čierno-bielou tlačou. U nás máme tiež dobré skúsenosti s tlačou novín na luxusnejší ofsetový papier, prípadne aj s doplnkovou farbou na oživenie novín.

KALENDÁRE

Kalendár je rozdelenie času do väčších celkov podľa zvolených, spravidla astronomických kritérií súvisiacich s obehom Mesiaca okolo Zeme (mesiac) a Zeme okolo Slnka (rok). No, ale dosť teoretických informácií. Kalendár slúži predovšetkým na organizáciu času. Vám samozrejme a Vašim zákazníkom tiež s možnosťou propagácie Vašej firmy či inštitúcie.
V našej firme Vám punúkame kvalitné nástenné kalendáre prvotriedych kvalít s možnosťou implementácie hlavičky vašej firmy v zápätí kalendára. Rovnako Vám vieme navrhnúť a vytlačiť stolové kalendáre rôznych formátov, podľa Vašich predstáv. Samozrejmosťou sú aj obľúbené vreckové kalendáriky.
S kalendármi máme mnohoročné skúsenosti.