Obchodníci a Príjem/výdaj zákaziek

Naša adresa: Sídlo: Krátka 17, 974 05 Banská Bystrica
Prevádzka: Jilemnického 7, 974 04 Banská Bystrica
Otvorené: pondelok až piatok od 8:00 do 16:30 hod.
Zákazky prijímame do 15.00 hod.

kalkulácie/príjem - ofsetová tlač (vyššie náklady tlače)
Oľga LEDAJOVÁ - VALÚCHOVÁ - obchodný zástupca
e-mail: olga@daliprint.sk
tel. 048 / 47 00 361
mobil. 0911 47 47 01

príjem/výdaj - nízkonákladovej tlače (XEROX)
Monika PRUDIČOVÁ
e-mail: monika@daliprint.sk
tel. 048 / 47 00 360
mobil. 0911 47 47 10

kalkulácie - nízkonákladovej tlače (XEROX)
Mária HÚŠŤAVOVÁ
e-mail: maria@daliprint.sk
tel. 048 / 47 00 360
mobil. 0911 47 47 10