Fakturačné údaje

Názov: DALI-BB, s.r.o.
Sídlo:   Krátka 17, 974 05 Banská Bystrica
Prevádzka:  Jilemnického 7, 974 04 Banská Bystrica
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
vložka č. 6788/S odd. Sro
IČO: 36045144
IČ DPH: SK2020088972
 
ekonomické odd:
Alena MLYNKOVÁ - účtovníčka
tel. 048 / 4700 363,  fax. 048 / 4700 369,  mobil. 0911 474 700