Brožúry, katalógy, knihy

Hovorí sa, že kniha je priateľ človeka. Skrýva obsiahle, detailne prepracované informácie a skúsenosti vychádzajúce z mnohých rokov. Alebo to môže byť pútavý román na spríjemnenie chvíle. Je zaujímavé, že aj keď elektronické knihy alebo internet majú v svoje prednosti, ešte stále tu je kniha, po ktorej človek rád siahne. Kniha, nech už má akýkoľvek formát, vyžaduje špeciálne knihárske spracovanie. Grafický návrh, spracovanie z vašich podkladov a tlač s knižnou väzbou je už mnoho rokov pre nás hračka.
Tlač knihy za rozumnú cenu nájdete v Daliprinte.

DALI-BB, s.r.o.

Jilemnického 7, Banská Bystrica

tel: 048 / 47 00 360

Otvorené: pondelok až piatok od 8:00 do 16:30 hod.
Zákazky prijímame do 15.00 hod.

ONLINE cenové kalkulácie tlače

Naše produkty: letáky, plagáty, katalógy, cenníky, časopisy, noviny, výročné správy, bulletiny, knihy, brožúry, skriptá, trhacie bloky, foldre, zakladače, menovky, monografie, zborníky, veľkoformátová tlač, postery, billboardy, samoprepisovacie tlačivá, pohľadnice, kalendáriky, vreckové kalendáre, stolové kalendáre, nástenné kalendáre, diplomové práce, samolepky, etikety, vizitky, pozvánky, firemné a akcidenčné papiere, vstupenky, nápojové a jedálne lístky, bedekre a mapy, kopírovanie, vysekávané tlačoviny, laminovanie a iné...

Nájdete nás aj na: faceboku a Pintereste

VIDEO prezentácia